Hướng dẫn đăng ký tài khoản của ứng dụng thuế điện tử trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật Hồng Ngọc Invoice sẽ hướng dẫn các bạn tìm hiểu về Người nộp thuế đăng ký tài khoản ứng dụng thuế điện tử trên cổng dịch vụ công quốc gia như thế nào?

Đăng ký tài khoản trên Cổng DVCQG

– Trên giao diện trang chủ của DVCQG tại địa chỉ dichvucong.gov.vn, Người dân/ Doanh nghiệp có thể Đăng ký/ Đăng nhập tại mục Đăng ký/ Đăng nhập trên trang chủ hoặc hệ thống sẽ yêu cầu Đăng ký/ Đăng nhập khi thực hiện dịch vụ công.

– Đăng ký tài khoản
+ Công dân/ Doanh nghiệp có thể đăng ký tài khoản bằng Sim ký số, USB ký số hoặc Công dân có thể đăng ký bằng thuê bao di động
+ Công dân/ Doanh nghiệp có thể đăng ký tài khoản bằng Sim ký số, USB ký số hoặc Công dân có thể đăng ký bằng thuê bao di động
1.1 Đăng ký tài khoản bằng Thuê bao di động (Chỉ dành cho công dân):
1.1.1 Đối tượng thao tác: Công dân (cá nhân).
1.1.2 Điều kiện: Thuê bao di động dùng đăng ký tài khoản phải là thuê bao đã được đăng ký chính chủ.
1.1.3 Thao tác:
– Bước 1: Tại màn hình Trang chủ click chọn “Đăng ký” tại vùng 1
– Bước 2: Tại màn hình “Chọn phương thức đăng ký” -> Chọn đối tượng đăng ký tài khoản là “Công dân” tại vùng 3 (Chú ý: Đăng ký bằng thuê bao di động chỉ dành cho Công dân) -> Công dân Chọn “Thuê bao di động” tại vùng số 4.

– Bước 3: Tại màn hình Đăng ký bằng thuê bao di động -> Công dân nhập hợp lệ các thông tin đăng ký (Các trường có dấu * đỏ là các trường bắt buộc) tại vùng số 6 sau đó nhấn “Đăng ký” tại vùng số 7.
Chú ý: Hệ thống sẽ dùng CMT hoặc CCCD để kiểm tra tài khoản có tồn tại hay không, trường hợp đã tồn tại tài khoản trên hệ thống -> Hệ thống sẽ hiển thị thông báo khi đăng ký, người dùng có thể lấy lại mật khẩu bằng chức năng “Quên mật khẩu” tại màn hình đăng nhập hoặc đến quầy giao dịch lấy lại mật khẩu hoặc khiếu nại khi không sở hữu tài khoản.

– Bước 4: Công dân nhập mã OTP được gửi về số điện thoại đăng và nhấn “Xác nhận” tại vùng số 8. Nếu chưa nhận được mã OTP hoặc hết thời gian nhập OTP thì Công dân nhấn “Gửi lại OTP” để lấy lại mã OTP.

– Bước 5: Tại màn hình nhập mật khẩu, Công nhân nhập và xác nhận lại mật khẩu sau đó nhấn “Đăng ký” tại vùng số 10 để hoàn thành Đăng ký tài khoản.

Chú ý quy tắc đặt mật khẩu: Sử dụng 8 ký tự trở lên bao gồm chữ thường, chữ in hoa, số và ký tự đặc biệt
Tài khoản được đăng ký bởi Thuê bao di động sẽ có mức xác minh 2 (đã được xác minh bởi nhà mạng)
1.2 Đăng ký tài khoản bằng Mã số BHXH (Chỉ dành cho công dân):
1.2.1 Đối tượng thao tác: Công dân (cá nhân)
1.2.2 Điều kiện: Công dân có mã số BHXH
1.2.3 Thao tác:
– Bước 1: Tại màn hình Trang chủ click chọn “Đăng ký” tại vùng 1
– Bước 2: Tại màn hình “Chọn phương thức đăng ký” -> Chọn đối tượng đăng ký tài khoản là “Công dân” tại vùng 3 -> Công dân Chọn “Bảo hiểm xã hội” tại vùng số 4

– Bước 3: Tại màn hình Đăng ký bằng Bảo hiểm xã hội -> Công dân nhập hợp lệ các thông tin đăng ký (Các trường có dấu * đỏ là các trường bắt buộc) tại vùng số 6 sau đó nhấn “Đăng ký” tại vùng số 7.
Chú ý: Hệ thống sẽ kết nối với CSDL BHXH để lấy ra thông tin của Công dân và so sánh DL từ BHXH với dữ liệu Công dân nhập vào,nếu khớp thông tin, hệ thống sẽ kiểm tra tài khoản có tồn tại hay chưa dựa vào CMT/CCCD được lấy tự hệ thống BHXH.
Trường hợp đã tồn tại tài khoản trên hệ thống => Hệ thống sẽ hiển thị thông báo khi đăng ký, người dùng có thể lấy lại mật khẩu bằng chức năng “Quên mật khẩu” tại màn hình đăng nhập hoặc đến quầy giao dịch lấy lại mật khẩu hoặc khiếu nại khi không sở hữu tài khoản. Trường hợp dữ liệu nhập lên hệ thống không khớp với CSDL BHXH thì hệ thống sẽ đưa ra thông báo không đăng ký được tài khoản.
– Bước 4: Công dân nhập mã OTP được gửi về số điện thoại đăng và nhấn “Xác nhận” tại vùng số 8. Nếu chưa nhận được mã OTP hoặc hết thời gian nhập OTP thì Công dân nhấn “Gửi lại OTP” để lấy lại mã OTP.

– Bước 5: Tại màn hình nhập mật khẩu, Công nhân nhập và xác nhận lại mật khẩu sau đó nhấn “Đăng ký” tại vùng số 10 để hoàn thành Đăng ký tài khoản.
Tài khoản được đăng ký bởi Mã số BHXH sẽ có mức xác minh 2 (đã được xác minh bởi cơ quan BHXH)
Chú ý quy tắc đặt mật khẩu: Sử dụng 8 ký tự trở lên bao gồm chữ thường, chữ in hoa, số và ký tự đặc biệt
2. Đăng nhập vào Cổng DVCQG
– Công dân/ Doanh nghiệp có thể đăng nhập tài khoản bằng Sim ký số, USB ký số hoặc Công dân có thể đăng nhập bằng CMT/CCCD (đối với tài khoản đăng ký bằng Thuê bao di động hoặc BHXH).
2.1. Đăng nhập tài khoản bằng CMT/CCCD (đối với tài khoản được đăng ký bằng thuê bao di động hoặc BHXH)
2.1.1. Đăng nhập tài khoản bằng CMT/CCCD (đối với tài khoản được đăng ký bằng thuê bao di động hoặc BHXH)
a) Điều kiện
– Tài khoản được đăng ký bằng Thuê bao di động hoặc BHXH
– SĐT đăng ký được lắp vào thiết bị di động và sẵn sàng để nhận OTP
b) Thao tác
– Bước 1: Tại màn hình Trang chủ click chọn “Đăng nhập” tại vùng 1
– Bước 2: Tại màn hình “Đăng nhập” -> Chọn tab “CMT/CCCD” (Hiện tại hệ thống đang để mặc định hiển thị tab “CMT/CCCD” khi vào trang đăng nhập) tại vùng 1 -> Điền Tên đăng nhập là “CMT hoặc CCCD”, nhập mật khẩu sau đó nhấn “Đăng nhập” tại vùng 2.
Chú ý: Trường hợp chưa có tài khoản, người dùng click “Đăng ký” tại vùng số 2; Trường hợp có tài khoản đã đăng ký bằng SĐT hoặc BHXH, Công dân click “Quên mật khẩu” tại vùng số 2 và làm theo hướng dẫn của hệ thống để lấy lại mật khẩu.

– Bước 3: Sau khi nhấn Đăng nhập thành công, hệ thống gửi mã OTP về số điện thoại đăng ký nhận OTP -> Công nhân nhập mã OTP tại vùng số 3 sau đó nhấn “xác nhận” tại vùng số 4 để hoàn tất Đăng nhập.
– Chú ý:
+ TH Công dân không nhận được OTP -> Công dân nhấn “Gửi lại OTP” tại vùng số 3 để hệ thống gửi lại OTP về điện thoại
+ TH Công dân muốn chọn SĐT khác nhận OTP -> Công dân nhấn “Chọn phương thức xác thực khác tại vùng số 5” để chọn SĐT khác nhận OTP ngoài SĐT mặc định.
+ SĐT đăng ký cho tài khoản này nhưng vẫn được phép đăng ký là số nhận OTP của tài khoản khác

3. Đăng ký tài khoản giao dịch với Cổng thông tin của Tổng cục thuế
– Bước 1: NNT chọn Thanh toán trực tuyến/Nộp thuế cá nhân/Trước bạ/Kê khai thuế cá nhân

– Bước 2: Hệ thống sẽ chuyển sang link cá nhân của Tổng cục thuế
+ Trường hợp người nộp thuế là cá nhân làm công ăn lương và cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh chưa có tài khoản trên hệ thống ICN, hệ thống hiển thị ra màn hình đăng ký tài khoản, người nộp thuế thực hiện các bước như sau:

+ Tiếp theo nhập thông tin trên màn hình “Đăng ký tài khoản”

– Mã số thuế: Tự động hiển thị theo MST cổng DVC trả ra và không cho phép sửa.
– Mã kiểm tra: Nhập chính xác mã kiểm tra trên màn hình. Nếu nhập sai hệ thống hiển thị cảnh báo
+  Nhấn nút “Đăng ký”, hệ thống bên ICN sẽ check các thông tin như sau:
– Trường hợp nếu số CMT/CCCD lấy từ cổng DVC và từ cổng GIP (theo thông tin MST) là khác nhau, hệ thống hiển thị ra cảnh báo: “Số CMTND/CCCD không khớp giữa Cổng DVCQG với thông tin của cơ quan thuế. Đề nghị NNT thực hiện thay đổi thông tin với cơ quan thuế” và không cho NNT đăng ký.
– Trường hợp nếu trùng khớp, hệ thống hiển thị ra màn hình nhập thông tin đăng ký như sau:

– Mã số thuế: Tự động hiển thị MST đã nhập ở màn hình trước đó
– Tên cá nhân: Tự động hiển thị theo thông tin MST
– Tỉnh/Thành phố cư trú: Tự động hiển thị theo thông tin MST
– Cục thuế quản lý: Tự động hiển thị theo thông tin MST
– Số điện thoại: Lấy thông tin số điện thoại từ cổng DVC
– Email: Lấy thông tin email từ cổng DVC (cho phép sửa), nếu không có thì đề nghị NNT nhập.
+  Tiếp theo bạn nhấn “Tiếp tục” hệ thống hiển thị ra màn hình Mẫu số 01/ĐK_TĐT

+ Tiếp theo bạn nhấn vào “Hoàn thành đăng ký”, Hệ thống hiển thị thông báo “Bạn đã đăng ký tài khoản thành công”.

– Hệ thống ICN sẽ tự động gửi mật khẩu vào số điện thoại của NNT đã đăng ký trước đó theo mẫu “Ban da dang ky thanh cong tai khoan: “MST-MK” khai thue dien tu”.

Nguồn: Cục thuế tỉnh Đồng Nai

0 0 votes
Đánh giá bài viết này!

Bài viết liên quan:

Theo dõi
Thông báo về
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
KỸ THUẬT: 0934 029 599
ZALO: 0934 029 599
KỸ THUẬT 2: 0789 142 599
ZALO: 0789 142 599
MIỀN NAM: 0938 505 998
ZALO: 0938 505 998
MIỀN BẮC:0933 594 828
ZALO: 0933 594 828