Hướng dẫn đăng ký nhận hỗ trợ bảo hiểm theo nghị quyết 116/NQ-CP

kekhaiso.com hôm nay sẽ hướng dẫn thực hiện thủ tục hồ sơ trên Cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam đối với Người lao động đang bảo lưu thời gian BHTN do đã chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc từ 01/01/2020 đến 30/9/2021. Gồm 6 bước đơn giản:../..

KỸ THUẬT: 0934 029 599
ZALO: 0934 029 599
KỸ THUẬT 2: 0789 142 599
ZALO: 0789 142 599
MIỀN NAM: 0938 505 998
ZALO: 0938 505 998
MIỀN BẮC:0933 594 828
ZALO: 0933 594 828