Nộp thông báo phát hành hóa đơn qua cổng điện tử của trang thuedientu ( thuedientu.gdt.gov.vn)

kekhaiso.com – Sau khi bạn đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử hoặc hóa đơn giấy, bạn cần nộp thông  báo phát hành HD qua mạng như thế nào? Đội hỗ trợ kỹ thuật Hồng Ngọc Invoice sẽ hướng dẫn chi tiết bằng hình ảnh minh họa như sau: Chuẩn bị hồ sơ gồm:../..

KỸ THUẬT: 0934 029 599
ZALO: 0934 029 599
KỸ THUẬT 2: 0789 142 599
ZALO: 0789 142 599
MIỀN NAM: 0938 505 998
ZALO: 0938 505 998
MIỀN BẮC:0933 594 828
ZALO: 0933 594 828