ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ THEO ND 123 & TT 78

Hiện nay Tổng Cục Thuế thẩm định đợt đầu tiên cho một số nhà cung cấp bao gồm: Đợt 1: Softdream, EFY Việt Nam, Thái Sơn, FPT, M-invoice, Nacencom, Misa, Hilo Đợt 2: VNPT, Viettel, Mobiphone Còn một số nhà cung cấp khác, chờ Tổng Cục Thuế phê duyệt. Cụ thể lộ trình như sau:../..

KỸ THUẬT: 0934 029 599
ZALO: 0934 029 599
KỸ THUẬT 2: 0789 142 599
ZALO: 0789 142 599
MIỀN NAM: 0938 505 998
ZALO: 0938 505 998
MIỀN BẮC:0933 594 828
ZALO: 0933 594 828