MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ THỰC HIỆN HỖ TRỢ THEO NGHỊ QUYẾT 116/NQ-CP NGÀY 24/9/2021VÀ QUYẾT ĐỊNH 28/2021/QĐ-TTG NGÀY 01/10/2021

 Sau khi tham khảo các văn bản hướng dẫn, cá nhân kekhaiso.com xin tóm lược một số nội dung để đơn vị, người lao động thực hiện để nhận hỗ trợ theo NQ 116/NQ-CP và QĐ 28/2021/QĐ-TTg như sau:

 ĐỐI TƯỢNG HỖ TRỢ:

 1. Người lao động: Điều 1 QĐ28.

1.1. NLĐ đang tham gia BHTN tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021 có tên trong danh sách tham gia BHTN của cơ quan BHXH (Danh sách lao động file excel Mẫu 01a sẽ được BHXH chuyển về đơn vị qua email/zalo). Không bao gồm:

– NLĐ đang làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên theo quy định tại khoản 4 Điều 9 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

– NLĐ đã có quyết định hưởng hưu trí;

– NLĐ đề nghị không nhận hỗ trợ;

1.2. NLĐ đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021 có thời gian đóng BHTN được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm.

 1. Đơn vị sử dụng lao động: Điều 4 QĐ28.

            Được giảm 1% mức đóng BHTN từ 01/10/2021- 30/9/2022 (12 tháng), giảm phần đóng của người sử dụng lao động, người lao động vẫn đóng bình thường.

Lưu ý:  – Người đang nghỉ chế độ thai sản tại thời điểm tháng 9/2021 vẫn được hỗ trợ;

– Người tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ không lương: đang xem xét bổ sung, sẽ sớm có thông tin, đề nghị đơn vị không hỏi về nội dung này.

 1. MỨC HỖ TRỢ:
 2. Mức hỗ trợ: Hỗ trợ một lần bằng tiền theo quy định tại Điều 2 Quyết định số /2021/QĐ-TTg. Mức hỗ trợ cụ thể như sau:
 3. a) Thời gian đóng BHTN dưới 12 tháng: hỗ trợ 1.800.000 đồng/người.
 4. b) Thời gian đóng BHTN từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng: hỗ trợ 2.100.000 đồng/người.
 5. c) Thời gian đóng BHTN từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng: hỗ trợ 2.400.000 đồng/người.
 6. d) Thời gian đóng BHTN từ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng: hỗ trợ 2.650.000 đồng/người.

đ) Thời gian đóng BHTN từ đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng: hỗ trợ 2.900.000 đồng/người.

 1. e) Thời gian đóng BHTN từ đủ 132 tháng trở lên: hỗ trợ 3.300.000 đồng/người.
 2. Thời gian đóng BHTN được xác định: Số tháng đã đóng BHTN tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021 nhưng chưa được tính hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN).

Ví dụ: NLĐ tham gia BHTN từ 01/2009 đến 9/2021 là 12 năm 9 tháng. Đơn vị nợ BHXH từ 01/2020, nghĩa là số tháng đóng là 11 năm (tính từ 01/2009- 12/2019).

Trường hợp người lao động đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng đến ngày 30 tháng 9 năm 2021 chưa có quyết định hưởng thì xác định mức hỗ trợ trên cơ sở tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021.

 1. Thời hạn đề nghị hỗ trợ: từ ngày 01/10/2021 đến ngày 31/12/2021. Quá thời hạn nộp hồ sơ này sẽ không được hỗ trợ nữa.
 2. THỰC HIỆN HỒ SƠ:

Đơn vị nộp hồ sơ qua 1 trong các cách sau:

– Cổng dịch vụ công quốc gia; Cổng dịch vụ công BHXH; Hồ sơ điện tử IVAN: Phiếu GNHS 600L.

– Hồ sơ qua bưu điện: Phiếu GNHS 600LG.

 1. Hồ sơ hỗ trợ người lao động:

B1: BHXH sẽ gửi file excel danh sách lao động tham gia BHTN tại thời điểm tháng 9/2021 về đơn vị (Mẫu 01a) cho đơn vị. Chậm nhất 15/10/2021 sẽ hoàn tất (sẽ có đơn vị trước đơn vị sau do phải dò dữ liệu mất rất nhiều thời gian).

B2: Đơn vị rà soát danh sách lao động xem khớp thông tin chưa và bổ sung thông tin (các mục khoanh đỏ, bôi vàng như hình dưới). 05 ngày kể từ khi nhận File từ BHXH phải hoàn tất.

Khớp dữ liệu: Nộp hồ sơ 600L/600LG (File Mẫu 02) + File excel Mẫu 01a (đã bổ sung đủ dữ liệu như hình trên) gửi BHXH qua email/ zalo (file bao gồm người khớp dữ liệu, người tự nguyện không nhận hỗ trợ). Cách điền các cột có tại Sheet “HD lập mẫu”.

Lưu ý khi lập File Mẫu 01a:

+ File Mẫu 01a đơn vị phải bổ sung đủ thông tin: Số tài khoản của đơn vịMã Ngân hàng  của đơn vị như Mục bôi vàng ở hình trên.

+ Đơn vị bổ sung đầy đủ cột Số tài khoản và Mã Ngân hàng của Người lao động (Mã Ngân hàng ở Sheet Mã Ngân hàng trong File Mẫu 01a – Như hình trên), không điền tên Ngân hàng vào biểu này. Lưu ý định dạng kiểu TEXT khi điền dữ liệu (kiểu số lại dễ bay mất con số “0” ở vị trí đầu).

+ Thông tin Họ tên, Ngày sinh, Số CMND/CCCD phải khớp thông tin đăng ký tài khoản Ngân hàng. Trường hợp NLĐ chưa có số tài khoản cá nhân, đơn vị phối hợp với các ngân hàng hỗ trợ NLĐ mở tài khoản cá nhân hoặc liên hệ BHXH Q.10 phối hợp Vietcombank mở TK cho NLĐ.

+ Trường hợp cột Ghi chú Mẫu 01a ghi “trùng họ tên, thông tin cá nhân”: có thể NLĐ có nhiều sổ BHXH, phải làm hồ sơ gộp sổ (621). Nếu không trùng thì vào Cột 9.

+ Trường hợp cột Ghi chú Mẫu 01a ghi “Đã hưởng trợ cấp thất nghiệp….”: kiểm tra lại đúng là đã hưởng chưa; có bị thu hồi trợ cấp thất nghiệp không? Nếu có thu hồi BHTN đã hưởng thì phải lập hồ sơ bổ sung quá trình BHTN chưa hưởng (hồ sơ 629).

+ Trường hợp danh sách 01a không có tên: Đơn vị ghi bổ sung thông tin NLĐ chưa có vào Mẫu 01a và ghi ở Cột 9 là “Bổ sung

Không khớp dữ liệu (về nhân thân và thời gian đóng): Trường hợp không khớp dữ liệu (họ tên, quá trình đóng….) đơn vị thực hiện Lập hồ sơ 600M/600MG (File Mẫu 03) + File excel Mẫu 01a (có ghi chú ở Cột 9 nội dung chưa khớp). Hồ sơ 600M/600MG gồm Tờ khai TK1-TS, các giấy tờ làm căn cứ điều chỉnh (giấy khai sinh, cmnd…). Thực hiện chậm nhất đến 10/11/2021.

=> như vậy tốt nhất ai khớp thông tin thì làm trước, ai chưa khớp thì điều chỉnh khớp rồi làm hồ sơ đề nghị hỗ trợ sau, tách riêng hồ sơ ra.

Lưu ý:

– Sau ngày 30/11/2021: NLĐ đang làm việc tại đơn vị thuộc đối tượng hỗ trợ mà chưa nhận được hỗ trợ thì thực hiện như mục Người lao động đã nghỉ việc tự nộp.

– File Mẫu 02, Mẫu 03 tại link: https://drive.google.com/file/d/1Zef7HWB90st1smfihCAeDGRjlt3G276Q/view?usp=sharing

            – Danh sách cán bộ chuyên quản (để đơn vị liên hệ hỗ trợ, gửi File Mẫu 01a) có tại link: https://tphcm.baohiemxahoi.gov.vn/tintuc/Pages/bhxh-quan-10.aspx?CateID=293&ItemID=12983

 

Download Công văn 31388-bhxh

 1. Người lao động đã nghỉ việc từ 01/01/2020- 30/9/2021:

Nghỉ việc ở đây được hiểu là dừng đóng BHTN do chấm dứt HĐLĐ, HĐ làm việc nhé.

NLĐ tự nộp hồ sơ thông qua Bưu điện tại cơ quan BHXH gần nhất.

Nộp qua ứng dụng VSSID hoặc nộp qua trang www.dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn như sau: Đăng nhập bằng tài khoản VSSID và chọn Kê khai hồ sơ =>  Chọn loại hồ sơ “Hỗ trợ người tham gai BHTN bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19” – Hồ sơ số 653 và kê khai từng bước theo hướng dẫn.

Hồ sơ gồm: Mẫu số 04 ban hành kèm QĐ28.

 1. Giảm mức đóng BHTN:

Bảo hiểm xã hội tự thực hiện giảm. Hàng tháng đơn vị tự tính mức đóng (giảm phần đóng BHTN của Người sử dụng lao động, người lao động vẫn đóng BHTN bình thường).

Lưu ý: –  Hàng tháng có giảm 0,5% TNLĐ-BNN từ 7/2021- 6/2022 nữa nhé.

– Khi nộp hồ sơ tăng, giảm, điều chỉnh vẫn ghi đủ tỷ lệ thu là 32% (IC là 8%) nhé, đừng trừ ra, BHXH sẽ tự động trừ các mức giảm.

Nguồn: Mr Hiếu – BHXH Quận 10

0 0 votes
Đánh giá bài viết này!

Bài viết liên quan:

Theo dõi
Thông báo về
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
KỸ THUẬT: 0934 029 599
ZALO: 0934 029 599
KỸ THUẬT 2: 0789 142 599
ZALO: 0789 142 599
MIỀN NAM: 0938 505 998
ZALO: 0938 505 998
MIỀN BẮC:0933 594 828
ZALO: 0933 594 828