Nỗ lực “phủ sóng” hóa đơn điện tử

Ngày 01/7/2022, bắt buộc hầu như tất cả các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh phải sử dụng hóa đơn điện tử, đó là quy định Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Nhằm nỗ lực “phủ sóng” hóa đơn điện tử trong phạm vi toàn tỉnh theo quy định, những ngày này Cục Thuế tỉnh Quảng Nam khẩn trương chuẩn bị mọi công việc, với quyết tâm cao nhất theo chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Quyết định số 206/QĐ-TCT ngày 24/02/2022 và Công văn số 1247/UBND-KTTH ngày 07/3/2022 của UBND tỉnh.

Ngày 13/6/2019, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, trong đó dành riêng một Chương quy định “áp dụng hóa đơn, chứng từ điện tử”, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2022, và khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh có điều kiện hạ tầng công nghệ thông tin thì có thể áp dụng hóa đơn điện tử trước ngày 01/7/2022. Như vậy, lần đầu tiên “hóa đơn điện tử” đã được Quốc hội quy định bằng Luật, chứng tỏ tầm quan trọng của loại hóa đơn này nhằm hướng đến nền kinh tế số, xây dựng Chính phủ điện tử.

Theo đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chừng từ. Điểm mới quan trọng nhất của Nghị định này là quy định về việc quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ điện tử và kể từ ngày 01/7/2022 gần như toàn bộ doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh áp dụng hóa đơn điện tử trong hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ với khách hàng (trừ một số trường hợp không đủ điều kiện theo quy định).

Để thực hiện Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế số 38, Nghị định 123. Đây là các văn bản có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc chuyển đổi phương thức quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử và giúp tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp, xã hội và góp phần vào thành công chung trong viêc chuyển đối số quốc gia.

Ngày 24/02/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 206/QĐ-BTC triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (trừ 6 tỉnh, thành phố đã làm thí điểm) trong đó có Quảng Nam. Tại quyết định này, Bộ Tài chính yêu cầu Cục Thuế có trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại địa phương do lãnh đạo tỉnh làm Trưởng ban;

Đồng thời, rà soát phân loại người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng sử dụng các loại hóa đơn điện tử theo quy định để thông báo đến từng đơn vị, cá nhân các nội dung ngay từ đầu triển khai; chuẩn bị điều kiện về cơ sở hạ tầng thông tin để thực hiện việc lập, chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế;

Thông báo đến các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử việc triển khai hóa đơn điện tử để các tổ chức này chuẩn bị cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng việc cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử cho khách hàng; hướng dẫn người nộp thuế triển khai áp dụng hóa đơn điện tử theo đúng quy định;

Thành lập Trung tâm điều hành triển khai và công bố đường dây nóng tại Cục Thuế và các chi cục thuế để tiếp nhận, hỗ trợ người nộp thuế trong suốt thời gian triển khai áp dụng hóa đơn điện tử; qua đó thường xuyên nắm bắt các vướng mắc phát sinh để kịp thời xử lý .

Để hóa đơn, chứng từ điện tử thực sự vào cuộc sống, phát huy hiệu quả, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc đã có Công văn số 1799/BTC-TCT gửi đồng chí Bí thư, Chủ tịch các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quan tâm, chỉ đạo triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại các địa phương, đặc biệt nhấn mạnh: “Việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử là nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tài chính trong chương trình chuyển đổi số quốc gia và chiến lược Chính phủ điện tử được phê duyệt tại Quyết định 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Chính phủ”.

Với tinh thần đó, ngày 07/3/2022, UBND tỉnh đã có Công văn số 1247/UBND-KTTH triển khai hóa đơn điện tử theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP địa bàn Quảng Nam. Theo đó, Cục Thuế khẩn trương phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh quyết định thành lập Ban Chỉ đạo triển khai áp dụng hóa đơn điện tử do Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban, Cục Thuế tỉnh làm Phó Ban và các thành viên là đại diện lãnh đạo các sở: Tài chính, Kế hoạch – Đầu tư, Công thương, Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Kho Bạc Nhà nước tỉnh, Đài Phát thanh – Truyền hình, Báo Quảng Nam, Hiêp hội các Doanh nghiệp tỉnh và Phó Chủ tịch các huyện, thị xã, thành phố;

Chủ động phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh – Truyền hình, Báo Quảng Nam đẩy mạnh đa dạng các hình thức tuyên truyền, liên tục trong suốt quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nhất là ý nghĩa, lợi ích thiết thực của việc áp dụng hóa đơn điện tử, góp phần chuyển đổi số, phát triển nền kinh tế số, xã hội số và các nội dung quy định về hóa đơn điện tử tại Luật Quản lý thuế, Nghị định 123.

Đại diện lãnh đạo Cục Thuế cho biết, đến giờ này công tác chuẩn bị tổ chức triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh kịp thời, đúng tiến độ. Hiện tại Cục Thuế Quảng Nam đang khẩn trương việc rà soát, lập danh sách tình trạng mã số thuế trên ứng dụng TMS, phương pháp tính thuế tất cả người nộp thuế để làm căn cứ đối chiếu khi triển khai hóa đơn điện tử;

Phòng Công nghệ thông tin rà soát, công khai các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử đủ năng lực theo quy định lên Website Cục Thuế và thông báo đến các tổ chức này chuẩn bị giải pháp và hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng để cung cấp dịch vụ HĐĐT cho khách hàng.

Các phòng, chi cục thuế theo chức năng, nhiệm vụ vào cuộc quyết liệt, lãnh đạo Cục Thuế cũng lưu ý trong bối cảnh dịch bệnh cần tranh thủ giao dịch điện tử để hỗ trợ tốt nhất cho người nộp thuế với quyết tâm “phủ sóng” hóa đơn điện tử hạn chót đến ngày 01/7/2022 theo đúng quy định tại Luật Quản lý thuế, Nghị định 123 và chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và UBND tỉnh – đại diện lãnh đạo Cục Thuế nhấn mạnh tại Công văn số 1787/CTQNA-TTHT ngày 11/3/2022./.

5 1 vote
Đánh giá bài viết này!

Bài viết liên quan:

Theo dõi
Thông báo về
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
KỸ THUẬT: 0934 029 599
ZALO: 0934 029 599
KỸ THUẬT 2: 0789 142 599
ZALO: 0789 142 599
MIỀN NAM: 0938 505 998
ZALO: 0938 505 998
MIỀN BẮC:0933 594 828
ZALO: 0933 594 828