Hướng dẫn cách đăng ký mã số thuế cá nhân đơn giản nhất

Theo quy định thông tư 95/2016/TT-BTC thì doanh nghiệp chi trả thu nhập phải đăng ký mã số thuế cá nhân cho nhân viên có thu nhập từ tiền lương, tiền công và đăng ký thuế cho người phụ thuộc của các cá nhân trong năm chậm nhất là 10 ngày làm việc trước thời../..

KỸ THUẬT: 0934 029 599
ZALO: 0934 029 599
KỸ THUẬT 2: 0789 142 599
ZALO: 0789 142 599
MIỀN NAM: 0938 505 998
ZALO: 0938 505 998
MIỀN BẮC:0933 594 828
ZALO: 0933 594 828