Lợi ích của việc đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử online

Khi thực hiện đăng ký và sử dụng tài khoản giao dịch điện tử, cá nhân sẽ được thụ hưởng nhiều lợi ích. Cụ thể như: Cá nhân có tài khoản giao dịch điện tử có thể kê khai, nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân mà không cần nộp bản giấy../..

KỸ THUẬT: 0934 029 599
ZALO: 0934 029 599
KỸ THUẬT 2: 0789 142 599
ZALO: 0789 142 599
MIỀN NAM: 0938 505 998
ZALO: 0938 505 998
MIỀN BẮC:0933 594 828
ZALO: 0933 594 828