Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử lên phiên bản mới

CTY Hồng Ngọc Invoice thông báo Nâng cấp Ứng dụng TĐT (eTax) phiên bản 1.8.0, iCanhan phiên bản 2.0.1 hỗ trợ thay đổi hạn nộp hồ sơ khai thuế … TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO Nâng cấp Ứng dụng TĐT (eTax) phiên bản 1.8.0; iCanhan phiên bản 2.0.1 đáp ứng triển khai một số văn bản như sau:../..

KỸ THUẬT: 0934 029 599
ZALO: 0934 029 599
KỸ THUẬT 2: 0789 142 599
ZALO: 0789 142 599
MIỀN NAM: 0938 505 998
ZALO: 0938 505 998
MIỀN BẮC:0933 594 828
ZALO: 0933 594 828