Thông tư 105/2020/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế chính thức ban hành

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 105/2020/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/1/2021. Đăng ký thuế lần đầu cho người phụ thuộc Theo quy định tại khoản 10 Điều 7 Thông tư 105/2020/TT-BTC (Thông tư 105), người phụ thuộc nộp../..

KỸ THUẬT: 0934 029 599
ZALO: 0934 029 599
KỸ THUẬT 2: 0789 142 599
ZALO: 0789 142 599
MIỀN NAM: 0938 505 998
ZALO: 0938 505 998
MIỀN BẮC:0933 594 828
ZALO: 0933 594 828