Chính thức ban hành Thông tư 88/2020/TT-BTC Sửa đổi thông tư 68/2019/TT-BTC ngày 30/09/2019 về hóa đơn điện tử

Điều 26 Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Ngày 30/10/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 88/2020/TT-BTC sửa đổi bổ sung. Bắt đầu từ ngày 30/10/2020 theo thông tư 88/2020/TT-BTC sửa đổi bổ sung Điều../..

KỸ THUẬT: 0934 029 599
ZALO: 0934 029 599
KỸ THUẬT 2: 0789 142 599
ZALO: 0789 142 599
MIỀN NAM: 0938 505 998
ZALO: 0938 505 998
MIỀN BẮC:0933 594 828
ZALO: 0933 594 828