Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN online qua mạng mới nhất

Theo Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 thì hạn chót nộp hồ sơ khai thuế TNCN cụ thể như sau:

– Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng 4/2021 đối với cá nhân khai quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế.

Riêng đối với trường hợp NLĐ có phát sinh hoàn thuế TNCN nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định thì không áp dụng phạt đối với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn (theo Khoản 4 Điều 28 Thông tư 111/2013/TT-BTC).

– Đối với tổ chức trả thu nhập, thời hạn hộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng 3/2021 hoặc ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Chuẩn bị hồ sơ tự quyết toán thuế TNCN  2020 bao gồm:

Đây là danh sách những hồ sơ bạn cần phải có khi tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân. 4 hồ sơ đầu là bắt buộc cho tất cả Cục thuế và cá nhân, 3 mục sau thì rất hiếm khi bị yêu cầu, tùy nơi bạn quyết toàn và cũng tùy trường hợp hồ sơ.

  1. Tờ khai mẫu 02/QTT-TNCN.
  2. Bảng kê người phụ thuộc phụ lục 02-1/BK-QTT-TNCN (nếu có người phụ thuộc).(mẫu 02/QTT và phụ lục 02-1/BK khai trên HTKK nhé, rồi kết xuất XML nộp qua mạng).
  3. Chứng từ khấu trừ thuế tncn (Công ty, tổ chức chi trả lương nào đã khấu trừ thế TNCN của mình thì xin họ cấp cho).
  4. Thư xác nhận thu nhập (cty, tổ chức chi trả lương xác nhận với đk ko khấu trừ thuế tncn trong năm, nếu tất cả các cty bạn đã làm mà đều khấu trừ thuế tncn rồi thì bạn chỉ cần chứng từ khấu trừ thuế tncn, ko cần thư này).
  5. Cam kết (Một số Cục thuế không cần).
  6. CMND phô tô công chứng (Một số Cục thuế chỉ cần bản photo không công chứng).
  7. Hộ khẩu phô tô công chứng (cái này tùy Cục thuế hoặc chi cục thuế họ yêu cầu hoặc không, thông thường là không).

Bước 1: Truy cập kê khai thuế điện tử http://thuedientu.gdt.gov.vn rồi bấm Vào phân hệ “CÁ NHÂN” . 

Quyết toán thuế TNCN online

Tiếp theo bấm  “Nhập Mã số thuế”  và “Nhập Mã kiểm tra

Quyết toán thuế TNCN online

+ Nhập mật khẩu do Tổng Cục Thuế cung cấp qua tin nhắn điện thoại (mã đăng ký kê khai thuế điện tử)
+ Nhấn “ Đăng nhập

BƯỚC 2: THỰC HIỆN KÊ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ

Các bạn vào “Quyết toán thuế” rồi Chọn “Kê khai trực tuyến
– Nhập đầy đủ thông tin bắt buộc có dấu (*):
– Chọn loại tờ khai (02/QTT-TNCN):
– Chọn Cơ quan thuế Quyết toán: chọn 1 trong 3 trường hợp

Trường hợp 1:Người nộp thuế có duy nhất 01 nguồn trực tiếp khai thuế trong năm do làm việc tại các tổ chức quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán tại Việt Nam hoặc nguồn từ nước ngoài (không khấu trừ tại nguồn) NNT kê khai trực tiếp với Cơ quan thuế
(không khấu trừ tại nguồn)
Ghi chú: không khấu trừ tại nguồn nghĩa là công ty/DN/tổ chức chi trả thu nhập không khấu trừ thuế của NNT trước khi chi trả  nhập cho cá nhân, mà NNT tự kê khai trực tiếp với cơ quan thuế và nộp thuế trực tiếp theo MST cá nhân nộp vào NSNN
Sau đó NNT lựa chọn lựa chọn cơ quan thuế đã khai trực tiếp trong năm tại ô “Cục thuế” trực tiếp khai thuế

 

Trường hợp 2: Người nộp thuế trực tiếp khai thuế trong năm có từ 02 nguồn trở lên bao gồm cả trường hợp vừa có thu nhập thuộc diện khai trực tiếp trong năm, vừa có thu nhập do tổ chức trả thu nhập đã khấu trừ:
Sau đó NNT tự kê khai các nguồn thu nhập và thông tin liên quan theo bảng bên:

Trường hợp 3: Người nộp thuế không trực tiếp khai thuế trong năm chỉ có nguồn thu nhập thuộc diện khấu trừ qua tổ chức trả thu nhập.
Sau đó khai thông tin về:
+ Nếu có thay đổi nơi làm việc: khai thông tin vào ô 1 hoặc ô 2.

+ Nếu không thay đổi nơi làm việc: khai thông tin vào ô 3 hoặc ô 4 hoặc ô 5.

BƯỚC 3: Nhấn Tiếp tục ➔ Đến phần NHẬP DỮ LIỆU TỜ KHAI ➔ Tiếp tục ➔ Nhập phụ lục: 02-1/BK-QTT-TNCN và Tờ khai 02/QTT-TNCN:

+ “Nhập dữ liệu Tờ khai Quyết toán thuế TNCN”
– Nhập đầy đủ thông tin Người nộp thuế:
Lưu ý: Trong trường hợp nộp hồ sơ hoàn thuế TNCN phải nhập đúng các Chỉ tiêu:[12] số tài khoản ngân hàng và [12a] nơi mở tài khoản Ngân hàng; Phải ghi rõ 3 cấp:
Tên Ngân hàng, Chi nhánh, Tỉnh/Thành phố
trực thuộc.

Hướng dẫn: Nhập các chỉ tiêu trên tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 02/QTTTNCN.
Chỉ tiêu [23] : nhập tổng thu nhập phát sinh tại VN (thu nhập chịu thuế).
Chỉ tiêu [26] : nhập tổng thu nhập phát sinh ngoài VN (thu nhập chịu thuế). .
Các khoản được giảm trừ:
Chỉ tiêu [31]: từ thiện, nhân đạo, khuyến học.
Chỉ tiêu [32]: các khoản đóng bảo hiểm được trừ. Chỉ tiêu [33]: khoản đóng quỹ hưu trí
được trừ.
Số thuế: điền vào chỉ tiêu sau
Chỉ tiêu [37]: số thuế đã khấu trừ (số thuế TNCN do Công ty/DN/tổ chức chi trả thu nhập khấu trừ tại nguồn của người nộp thuế trong năm, có xuất chứng từ khấu trừ thuế TNCN cho cá nhân NNT) .
Chỉ tiêu [38]: số thuế đã tạm nộp (số thuế người nộp thuế đã nộp trực tiếp vào NSNN, không phải do Công ty/DN/tổ chức chi trả thu nhập khấu trừ tại nguồn).
Chỉ tiêu [39]: số thuế đã nộp ở nước ngoài được giảm trừ;
Chỉ tiêu [40]: số thuế đã khấu trừ hoặc tạm nộp trùng do quyết toán vắt năm.
Nếu có số thuế nộp thừa:
– Cá nhân hoàn thuế TNCN : nhập số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu [47].
– Nếu muốn bù trừ cho khoản phải nộp NSNN khác: nhập số bù trừ vào chỉ tiêu [48]

Tại tab Phụ lục 02-1/BK-QTT-TNCN (nằm ở góc trái cuối màn hình):
Khai thông tin người phụ thuộc để người nộp thuế được tính giảm trừ thu nhập khi tính thuế
Nhấp vào và kê khai đầy đủ thông tin bắt buộc
Nhập bảng kê Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.như sau:

+ NPT có MST : điền thông tin tại mục I
+ NPT chưa có MST : điền thông tin tại mục II ➔ Bấm Lưu bản nháp
Lưu ý: cần nhấn lưu bản nháp thường xuyên để không bị mất thông tin đã nhập.

BƯỚC 4: GỞI TỜ KHAI

➔ Nhấn nút Hoàn thành kê khai

➔ Kết xuất xml (để lưu và nộp tờ khai đã kê khai) quyết toán thuế TNCN  2020
➔ Nộp tờ khai

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN  2020 online

BƯỚC 5: GỬI HỒ SƠ PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM

+ Chọn phụ lục đính kèm: như Chứng từ khấu trừ thuế/ Chứng từ nộp thuế/Chứng từ về các khoản từ thiện, nhân đạo (nếu có)/
Các chứng từ khác.
+ Chọn tệp dữ liệu (đính kèm file dữ liệu gửi quyết toán thuế TNCN  2020

Sau khi chọn phụ lục đính kèm và chọn tệp dữ liệu => nhấn “ Tiếp tục

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN  2020 online

➔ Xuất hiện xác thực nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN  2020

+ Nhập Mã kiểm tra => nhấn “ Tiếp tục

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN  2020 online

➔ Nhập mã OTP do Tổng Cục Thuế gửi qua tin nhắn điện thoại
=> nhấn “ Tiếp tục”
=> Xuất hiện thông báo nộp tờ khai thành công

quyết toán thuế TNCN  2020

BƯỚC 6: IN VÀ TRA CỨU TỜ KHAI

In tờ khai đã kê khai:

Mở file đã kết xuất xml bằng phần mềm iTaxview mới nhất. Tải phần mềm iTaxview mới nhất tail đây:

Ghi chú: Để In được tờ khai cài phần mềm Itax Viewer mới nhất theo đường dẫn sau
https://thuedientu.gdt.gov.vn: vào mục Cá nhân => Hỗ trợ => Phần mềm liên quan =>  XML- ItaxViewer.

quyết toán thuế TNCN  2020

Tra cứu tờ khai đã gửi:
Lựa chọn loại Tờ khai ➔ Chọn ngày gửi ➔ Tra cứu (mục đích kiểm tra Tờ khai đã được ghi nhận vào hệ thống của Cơ quan Thuế chưa).

Bước 7: Cầm theo CMND/CCCD, chứng từ khấu trừ thuế thuế, Tờ khai thuế vừa in đến nộp tại Bộ phận một của của Cơ quan thuế đã nộp tờ khai.

Báo cáo thuế trọn gói

Báo cáo thuế có vai trò như “cầu nối” để cơ quan thuế nắm được tình hình của doanh nghiệp và hoạt động này diễn ra thường xuyên theo định kỳ. Thông thường, để báo cáo thuế, bạn cần phải chuẩn bị các loại tờ khai thuế cần nộp, thời hạn và thời gian nộp thuế phát sinh.

Tìm hiểu thêm
Dịch vụ kế toán

=> Nếu cần tư vấn và hỗ trợ dịch vụ, hoặc muốn sử dụng dịch vụ báo cáo thuế và kế toán của Hồng Ngọc Invoice thì bạn đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi qua số hotline 0934 029 599 hoặc 0938 505 998 nhé!

 

5 1 vote
Đánh giá bài viết này!
Theo dõi
Thông báo về
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
KỸ THUẬT: 0934 029 599
ZALO: 0934 029 599
KỸ THUẬT 2: 0789 142 599
ZALO: 0789 142 599
MIỀN NAM: 0938 505 998
ZALO: 0938 505 998
MIỀN BẮC:0933 594 828
ZALO: 0933 594 828