Những thay đổi quan trọng về tờ khai lệ phí môn bài kể từ ngày 05/12/2020

Các quy định về nộp thuế muộn, xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn đã có sự thay đổi kể từ khi Nghị định 125/2020/NĐ-CP và Nghị định 126/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành. Những quy định quan trọng, mọi kế toán cần biết kể từ ngày 05/12/2020. THAY ĐỔI vốn điều lệ../..

KỸ THUẬT: 0934 029 599
ZALO: 0934 029 599
KỸ THUẬT 2: 0789 142 599
ZALO: 0789 142 599
MIỀN NAM: 0938 505 998
ZALO: 0938 505 998
MIỀN BẮC:0933 594 828
ZALO: 0933 594 828