Hướng dẫn cách đăng ký mẫu con dấu qua trang dịch vụ công trực tuyến

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước trong việc đăng ký mẫu con dấu. Kekhaiso.com hướng dẫn cách thức đăng ký, nộp hồ sơ đăng ký mẫu con dấu qua cổng thông tin điện tử “Dịch vụ công trực tuyến” như sau: Cách thức thực hiện Bước../..

Những thay đổi quan trọng về tờ khai lệ phí môn bài kể từ ngày 05/12/2020

Các quy định về nộp thuế muộn, xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn đã có sự thay đổi kể từ khi Nghị định 125/2020/NĐ-CP và Nghị định 126/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành. Những quy định quan trọng, mọi kế toán cần biết kể từ ngày 05/12/2020. THAY ĐỔI vốn điều lệ../..

KỸ THUẬT: 0934 029 599
ZALO: 0934 029 599
KỸ THUẬT 2: 0789 142 599
ZALO: 0789 142 599
MIỀN NAM: 0938 505 998
ZALO: 0938 505 998
MIỀN BẮC:0933 594 828
ZALO: 0933 594 828