Những điểm cần lưu ý khi nộp tờ khai thuế tháng 01/2021

1- Lập tờ khai thuế môn bài (Mẫu 01/MBAI) cho những công ty MỚI thành lập từ 25/02/2020 (Trích từ điểm c khoản 1 Điều 1 Nghị định 22/2020/NĐ-CP quy định việc miễn thuế môn bài năm 2020 cho doanh nghiệp và các hộ cá thể mới thành lập) + Những Công ty thành lập../..

KỸ THUẬT: 0934 029 599
ZALO: 0934 029 599
KỸ THUẬT 2: 0789 142 599
ZALO: 0789 142 599
MIỀN NAM: 0938 505 998
ZALO: 0938 505 998
MIỀN BẮC:0933 594 828
ZALO: 0933 594 828