Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2021 mới nhất

Lịch nộp tờ khai báo cáo thuế TNDN, TNCN, GTGT mới nhất 2021 được quy định trong Luật Quản lý thuế 2019, Thông tư 156/2013/TT-BTC, Thông tư 39/2014/TT-BTC, Thông tư 151/2014-TT-BTC, Thông tư 302/2016/TT-BTC và Nghị định 139/2016/NĐ-CP. Về cơ bản, thời hạn nộp báo cáo thuế và tờ khai thuế hàng năm sẽ theo../..

[Tin tức]Thời hạn nộp lệ phí môn bài với tổ chức mới thành lập

Hồng Ngọc Invoice xin thông tin đến người nộp thuế hoạt động trên địa bàn quận Bình Tân một số nội dung chính về thời hạn nộp lệ phí môn bài . Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 1 Nghị định số 22/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số../..

Khai thuế thu nhập cá nhân theo từng lần phát sinh đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán

Theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020  Hồng Ngọc Invoice xin thông báo đến người nộp thuế hồ sơ khai thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán do cá nhân trực tiếp khai thuế và tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân theo../..

Danh bạ hỗ trợ Thuế điện tử Etax – Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh

Để giúp doanh nghiệp trên địa bàn TP Hồ Chí Minh thuận tiện trong quá trình sử dụng hệ thống tiếp nhận tờ khai thuế, nộp thuế điện tử Etax trên cổng thông tin tại địa chỉ THUEDIENTU.GDT.GOV.VN (thường gặp nhất là vấn đề quên hoặc không có mật khẩu tài khoản quản lý có../..

Nghị định 126/2020/NĐ-CP chính thức ban hành xử phạt vi phạm hành chính thuế về thuế, hóa đơn

Nghị định 126/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn được Chính phủ ban hành ngày 19/10/2020 và có hiệu lực thị hành. Dưới đây, là một số điểm mới trong xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với lĩnh vực chậm nộp hồ sơ khai thuế, hồ sơ../..

Giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp của năm 2020

Ngày 25/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 114/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết 116/2020/QH14 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác. Nghị định này có hiệu../..

Khi nào bắt buộc doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử

 Ngày 19/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử. Theo đó, một số băn khoăn của doanh nghiệp là có được sử dụng song song giữa hóa đơn điện tử với hóa đơn giấy không, hóa đơn điện tử có được phép lập bảng kê hay không,../..

Chung cư có đăng ký kinh doanh được không

Hiện nay, nhiều người muốn tận dụng căn hộ chung cư của mình để làm trụ sở doanh nghiệp vì doanh nghiệp của họ có quy mô nhỏ, số người lao động ít, tiềm lực tài chính không mạnh. Liệu việc sử dụng căn hộ chung cư làm trụ sở làm việc có được pháp../..

Chính thức ban hành Thông tư 88/2020/TT-BTC Sửa đổi thông tư 68/2019/TT-BTC ngày 30/09/2019 về hóa đơn điện tử

Điều 26 Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Ngày 30/10/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 88/2020/TT-BTC sửa đổi bổ sung. Bắt đầu từ ngày 30/10/2020 theo thông tư 88/2020/TT-BTC sửa đổi bổ sung Điều../..

Các thủ tục đăng ký thuế ban đầu mới nhất năm 2021

Thủ tục đăng ký thuế ban đầu đối với doanh nghiệp phải tiến hành các thủ tục đăng ký thuế , nộp một số tờ khai thuế ban đầu với cơ quan quản lý thuế .. 1.Khai và nộp lệ phí Môn bài – Khai lệ phí môn bài một lần khi người nộp lệ../..

KỸ THUẬT: 0934 029 599
ZALO: 0934 029 599
KỸ THUẬT 2: 0789 142 599
ZALO: 0789 142 599
MIỀN NAM: 0938 505 998
ZALO: 0938 505 998
MIỀN BẮC:0933 594 828
ZALO: 0933 594 828