Hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng gồm những thủ tục gì ?

Khi được hoàn thuế giá trị gia tăng, tổ chức, cá nhân được hoàn thuế cần phải chuẩn bị hồ sơ và nộp tại cơ quan thuế hoặc cơ quan hải quan. Dưới đây là quy định về thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định mới nhất. Trường hợp nào được../..

Cách cập nhật thay đổi thông tin đăng ký thuế khi đổi từ CMND sang CCCD gắn chíp như thế nào?

Cách cập nhật thông tin căn cước công dân (CCCD) thay cho chứng minh nhân dân (CMND) đã đăng ký mã số thuế cá nhân với cơ quan thuế… Tại Khoản 2, 3 Điều 36 Luật Quản lý thuế 2019 quy định: “Điều 36. Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế … 2. Người nộp../..

Mẫu 08-MST – Tờ khai điều chỉnh bổ sung thông tin đăng ký thuế

Mẫu 08-MST – Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế là biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 17/01/2021.Khi thay đổi các thông tin đã đăng ký với cơ quan thuế quản lý ,../..

Hồ sơ và Điều kiện thủ tục hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu

Giải pháp thuê dịch vụ hoàn thuế GTGT cho hàng hóa xuất khẩu là giải pháp tối ưu nhất cho doanh nghiệp khi chư nắm bắt được quy trình làm thủ tục hồ sơ trình thuế dẫn đến nhiều sai sót và không đạt được số tiền hoàn thuế như mong muốn. Hồng Ngọc Invoice../..

Thông tư hướng dẫn Nghị định 126/2020 về Luật Quản lý thuế

Vừa qua Tổng cục Thuế đã ban hành nghị định số 126/2020/NĐ-CP giới thiệu về một số điểm mới đáng chú ý của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ (Nghị định số 126) quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 (Luật Quản lý thuế số../..

Cách kê khai giảm trừ 30% Thuế TNDN theo NĐ 114/2020/NĐ-CP

Điều kiện: Giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của kỳ tính thuế TNDN năm 2020 đối với trường hợp doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng; Sau khi tính được tiền thuế TNDN tại mẫu số 03/TNDN thì tiến hành chọn mẫu TK thuế thu nhập doanh nghiệp../..

Các bậc nộp thuế & hạn nộp thuế môn bài 2021 mới nhất

Mức đóng thuế môn bài 2021 Theo khoản 1 Điều 4 Nghị định 139/2016/NĐ-CP và khoản 1 Điều 4 Thông tư 302/2016/TT-BTC, mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. Mức nộp thuế môn bài 2021:  Mức thu thuế môn bài đối với../..

Những điểm cần lưu ý khi nộp tờ khai thuế tháng 01/2021

1- Lập tờ khai thuế môn bài (Mẫu 01/MBAI) cho những công ty MỚI thành lập từ 25/02/2020 (Trích từ điểm c khoản 1 Điều 1 Nghị định 22/2020/NĐ-CP quy định việc miễn thuế môn bài năm 2020 cho doanh nghiệp và các hộ cá thể mới thành lập) + Những Công ty thành lập../..

Những thay đổi quan trọng về tờ khai lệ phí môn bài kể từ ngày 05/12/2020

Các quy định về nộp thuế muộn, xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn đã có sự thay đổi kể từ khi Nghị định 125/2020/NĐ-CP và Nghị định 126/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành. Những quy định quan trọng, mọi kế toán cần biết kể từ ngày 05/12/2020. THAY ĐỔI vốn điều lệ../..

Thông tư 105/2020/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế chính thức ban hành

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 105/2020/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/1/2021. Đăng ký thuế lần đầu cho người phụ thuộc Theo quy định tại khoản 10 Điều 7 Thông tư 105/2020/TT-BTC (Thông tư 105), người phụ thuộc nộp../..

KỸ THUẬT: 0934 029 599
ZALO: 0934 029 599
KỸ THUẬT 2: 0789 142 599
ZALO: 0789 142 599
MIỀN NAM: 0938 505 998
ZALO: 0938 505 998
MIỀN BẮC:0933 594 828
ZALO: 0933 594 828