Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN online qua mạng mới nhất

Theo Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 thì hạn chót nộp hồ sơ khai thuế TNCN cụ thể như sau: – Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng 4/2021 đối với cá nhân khai quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế. Riêng đối với../..

Hướng dẫn làm tờ khai quyết toán thuế TNCN 2021

Tờ khai quyết toán thuế TNCN là việc bắt buộc phải làm cho dù doanh nghiệp có hay không phát sinh thu nhập chịu thuế của nhân viên công ty. Bài viết này Hồng Ngọc Invoice sẽ hướng dẫn các bạn cách làm tờ khai quyết toán thuế TNCN theo mẫu 05/QTT-TNCN trên phần mềm../..

KỸ THUẬT: 0934 029 599
ZALO: 0934 029 599
KỸ THUẬT 2: 0789 142 599
ZALO: 0789 142 599
MIỀN NAM: 0938 505 998
ZALO: 0938 505 998
MIỀN BẮC:0933 594 828
ZALO: 0933 594 828