Hướng dẫn đăng ký Hoàn thuế điện tử. Dịch vụ Hoàn thuế điện tử

Hướng dẫn đăng ký Hoàn thuế điện tử

Đăng ký Hoàn thuế điện tử cho phép người nộp thuế lập, gửi giấy đề nghị hoàn đến cơ quan thuế và nhận các thông báo xử lý hồ sơ hoàn thuế bằng phương thức điện tử. Nếu bạn chưa biết cách đăng ký Hoàn thuế điện tử, bài viết này sẽ hướng dẫn đăng../..

HƯỚNG DẪN VỀ NỘP BÁO CÁO THUẾ GTGT THÁNG 12/2021 VÀ QUÝ 4/2021 ĐÍNH KÈM MẪU PHỤ LỤC 03/DL-HĐĐT

kekhaiso.com – Căn cứ Khoản 1 Điều 60 Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 và Khoản 1 Điều 12 Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 hướng dẫn về xử lý chuyển tiếp. Kính đề nghị quý doanh nghiệp nộp tờ khai GTGT THÁNG 12/2021 và QUÝ 4/2021, đính kèm mẫu phụ lục 03/DL-HĐĐT liệt kê các../..

Hướng Dẫn Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ Ký Điện Tử – Trang Hóa Đơn Điện Tử TT78 mới nhất

Hướng Dẫn Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ Ký Điện Tử mới nhất

Phần mềm hỗ trợ ký điện tử, trang hóa đơn điện tử TT78. Ngày 17/9/2021 bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành thông tư 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Luật Quản lý thuế quy định về hóa đơn điện tử, chứng từ. Để tăng tính chủ động cho kế toán và doanh../..

Các bước đăng ký hóa đơn điện tử theo thông tư 78 (TT78)

Hồng Ngọc Invoice hướng dẫn các bạn các bước đăng ký hóa đơn điện tử theo thông tư 78 Bước 1. Lập và ký gửi đăng ký sử dụng HĐĐT thông qua đơn vị cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử (theo mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP). Các thao../..

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ THEO NGHỊ ĐỊNH 123/2020/NĐ-CP VÀ THÔNG TƯ 78/2021/NĐ-CP

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ THEO NGHỊ ĐỊNH 123/2020/NĐ-CP VÀ THÔNG TƯ 78/2021/NĐ-CP

Quy trình đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP Sau khi Cổng thông tin về hóa đơn điện tử của Tổng cục Thuế chính thức mở, cơ quan thuế sẽ tiến hành gửi thông báo đến các doanh nghiệp thực hiện đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo../..

Hướng dẫn đăng ký tài khoản của ứng dụng thuế điện tử trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật Hồng Ngọc Invoice sẽ hướng dẫn các bạn tìm hiểu về Người nộp thuế đăng ký tài khoản ứng dụng thuế điện tử trên cổng dịch vụ công quốc gia như thế nào? Đăng ký tài khoản trên Cổng DVCQG – Trên giao diện trang chủ của DVCQG tại../..

Hướng dẫn đăng ký nhận hỗ trợ bảo hiểm theo nghị quyết 116/NQ-CP

kekhaiso.com hôm nay sẽ hướng dẫn thực hiện thủ tục hồ sơ trên Cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam đối với Người lao động đang bảo lưu thời gian BHTN do đã chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc từ 01/01/2020 đến 30/9/2021. Gồm 6 bước đơn giản:../..

MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ THỰC HIỆN HỖ TRỢ THEO NGHỊ QUYẾT 116/NQ-CP NGÀY 24/9/2021VÀ QUYẾT ĐỊNH 28/2021/QĐ-TTG NGÀY 01/10/2021

 Sau khi tham khảo các văn bản hướng dẫn, cá nhân kekhaiso.com xin tóm lược một số nội dung để đơn vị, người lao động thực hiện để nhận hỗ trợ theo NQ 116/NQ-CP và QĐ 28/2021/QĐ-TTg như sau:  ĐỐI TƯỢNG HỖ TRỢ: Người lao động: Điều 1 QĐ28. 1.1. NLĐ đang tham gia BHTN../..

Hướng dẫn cách xử lý trùng số CMND khi đăng ký mã số thuế cá nhân

Để xử lý trường hợp trùng số CMND khi đăng ký mã số thuế cá nhân. Hôm nay Hồng Ngọc Invoice sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện như sau:  Bước 1: Kiểm tra thông tin số CMND đã nhập vào các hệ thống đăng ký mã số thuế với thông tin trên hồ sơ gốc../..

HƯỚNG DẪN CÁCH CÀI ĐẶT VÀ ĐĂNG KÝ BHXH VSSID

Bảo hiểm xã hội số (VssID) là ứng dụng trên nền tảng thiết bị di động của BHXH Việt Nam, giúp người tham gia BHXH, BHYT tiếp cận thông tin, thực hiện các dịch vụ công, từng bước thực hiện việc thay thế Sổ BHXH, Thẻ BHYT giấy. I. TẢI VÀ CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG../..

KỸ THUẬT: 0934 029 599
ZALO: 0934 029 599
KỸ THUẬT 2: 0789 142 599
ZALO: 0789 142 599
MIỀN NAM: 0938 505 998
ZALO: 0938 505 998
MIỀN BẮC:0933 594 828
ZALO: 0933 594 828